s5 logo

javascript:;
Hva er tankefeltteknikker?

 

nifab

Les NIFABs definisjon av TFT

Tankefeltteknikker (TFT) er en terapiform som kombinerer avanserte spørreteknikker med Østens kunnskap om kroppens energibaner (meridianer). I akupunktur punkterer man punktene med nåler, i akupressur presser man mot de samme punktene med vedvarende trykk, mens man i TFT bruker lett fingerbanking. Den fysiske stimuleringen er altså en variant av akupressur. Det antas at alle hendelser i livet som fører tilspenningstilstander, kan være opphav til følelsesmessige problemer. For å behandle disse, som for eksempel angst, uro, sorg, traumer og smerter som for eksempel hodepine, må man avdekke og aktivere den problematiske følelsen, for deretter å stimulere bestemte punkter i bestemte rekkefølger. Selve behandlingen er altså stimuleringen av energisystemet mens en uønsket følelse er aktiv. Dette fører til, ifølge pasientene, at den uønskede følelsen dempes i intensitet eller fjernes. Stimuleringen av energipunktene antas å sette i gang et indre reparasjonssystem for uønskede følelser. Disse følelsene kan være irrasjonelle i seg selv (eks. fobier) eller irrasjonelle i sin intensitet (eks. sterk angst flere tiår etter en traumatisk hendelse).

 

TFT er også en selvhjelpsmetode eller et mestringsverktøy, og vi vektlegger betydningen av at man selv lærer de korrekte metodene for behandling, til selvhjelp utenom behandlingstimene når problematiske følelser oppstår. TFT er til hjelp mot de ubehagelige følelsene som livet gir, ikke en vaksine mot livet. Dersom omgivelsene eller miljøet du er i er forferdelige, vil vonde følelser kunne komme tilbake.

TFT tar ikke bort evnen til å føle.

 

Viderutvikling av Tankefeltterapi

Mats Uldal har videreutviklet den opprinnelige Tankefeltterapi som ble oppdaget/utviklet av psykolog Roger Callahan. Denne videreutviklingen kalles Tankefeltteknikker. Internasjonalt er navnet Neuro Tapping Techniques. Tankefeltteknikker baseres hovedsakelig på forenklet bruk av algoritmer samt bruk av avanserte spørreteknikker. Dette er mer effektivt for å kunne avdekke fundamentale følelsesmessige årsaker til det aktuelle problemet. 

 

 

Om historien bak TFT

Ønsker du å vite mer om historien bak TFT,hit.