s5 logo

javascript:;

FAQs

 

Her har vi samlet et knippe spørsmål og svar som kanskje også dekker ditt behov for informasjon.

Hvis du ikke har funnet svar på ditt spørsmål kan du ta kontakt med oss på tlf. (+47) 922 04 515 for generell informasjon..

faq-icon

 

Kategorier

Utdanningen ved Mats Uldal International School of TFT

 • Hvor lang er utdanningen for å bli tankefeltterapeut?


  grunnutdanningen er på ca ½ år og består av 3 samlinger (moduler) à 2 dager, praksisdager mellom samlingene, egenstudie, praktiske øvelser og oppfølging. Sertifiseringen avsluttes med en skriftlig og en praktisk eksamen, og innsending av klienthistorier.
  Gjennom godkjenning av NLH (Norges Landsforbund av Homøopraktikere), som igjen er blitt utøverorganisasjon til Registerordningen av Helsedirektoratet, kan våre terapeuter bli helserelatert personell med beskyttet tittel ”Reg. Tankefeltterapeut MNLH”. Forutsetningen er at man gjennomfører et 50-timers kurs med VEKS-fag. Dette gir også rett til mva-fritak.

  Hits :  267
 • Kan hvem som helst bli tankefeltterapeut?


  Alle som har lyst å lære tankefeltteknikker, kan starte utdannelsen. Det kreves ingen forhåndskunnskaper, verken i psykologi, biologi, fysiologi el. l. Grunnen til dette er at det ikke er terapeuten som løser eventuelle problemer, arbeidet består kun i å sette i gang kroppens eget reparasjonssystem for følelser. Vi diagnostiserer heller aldri, hvilket fører til at vi selvfølgelig aldri kan gi en feil diagnose. Vi tilfører ikke noe i kroppen, vi tar ikke noe ut av kroppen. Hvis noe skjer, er det utelukkende kroppen selv som ufører helingen av problemet.

  Ønsker man å få diplom på at man er tankefeltterapeut utdannet ved MUIS, kreves det i tillegg til selve utdanningen at man har minimum seks dokumenterte suksesshistorier, samt godkjent praktisk og teoretisk test. For å bli en god terapeut, bør man også ha en sterk følelse for å hjelpe andre mennesker.

  Hits :  343
 • Er tankefeltterapeut en beskyttet tittel?

  Tankefeltterapeut er ingen beskyttet tittel, og hvem som helst kan i praksis kalle seg tankefeltterapeut.

  Kun noen utvalgte terapeuter har rett til å kalle seg MU terapeuter. De arbeider direkte under Mats Uldal og er underlagt krav om kontinuerlig kvalitetssikring som TFT terapeut. Du kan finne alle MU terapeuter på www.matsuldal.com

  Mats Uldal International School of TFT (MUIS) er godkjent av NLH (Norges Landsforbund av Homøopraktikere), som igjen er blitt utøverorganisasjon til Registerordningen av Helsedirektoratet. Via MUIS og NLH kan terapeuter bli helserelatert personell med beskyttet tittel ”Reg. Tankefeltterapeut MNLH”. Forutsetningen er at man gjennomfører et 50-timers kurs med VEKS-fag. Dette gir også rett til mva-fritak.

  Hits :  263
 • Hva skiller Mats Uldal tankefeltteknikker fra opprinnelig tankefeltterapi (Roger Callahan)?


  Mats Uldal har utviklet en egen retning av TFT som kalles Mats Uldal Tankefeltteknikker. Internasjonaltkallesnåretningen”Simplified TFT with AQT (Advanced Questioning Techniques)”. Mats Uldal Tankefeltteknikker baseres hovedsakelig på forenklet bruk av algoritmer og langt mer bruk av avanserte spørreteknikker. Dette oppleves å være mer effektivt for å kunne avdekke fundamentale følelsesmessige årsaker til det aktuelle problemet. Retningen til Mats Uldal skiller seg fra Callahans TFT på fire hovedområder:

  Diagnostisering er, i følge Mats Uldal, ikke nødvendig for å løse et følelsesmessig problem. Typisk for de terapeutene som behandler etter denne retningen, er at de aldri gir råd eller forteller pasienten hva de feiler. Det betyr at de ikke kan stille feil diagnose. De mener at pasienten er den eneste som kan uttale seg sikkert om intensiteten i egne følelser.
  Toksiner er av Callahan brukt for å forklare mulige tilbakefall. Mats Uldal mener at det er større sannsynlighet for at årsaken til et eventuelt tilbakefall ligger hos terapeuten. Dette begrunner han med at terapeutene enten ikke har funnet alle aspekter ved de fundamentale årsakene, eller at vi fortsatt ikke vet nok om hvordan kroppen kan helbrede seg selv. Toksiner kan for enkelte ha en innvirkning, men det ser ut til at kroppen automatisk nøytraliserer toksiske reaksjoner når man finner og reparerer den fundamentale årsaken til for eksempel et traume.
  Algoritmebruken har hos Mats Uldal en litt annen funksjon enn hos Callahan. Hos Uldal har de forenklet bruken av algoritmer, og erfarer at to hovedalgoritmer er nok i de aller fleste tilfeller, uavhengig av type følelse. De fleste av Callahans mange algoritmer er rettet mot selve diagnosen, for eksempel angst, traumer, tvang, edderkoppfobi etc. Mats Uldal bruker algoritmene mot de enkelte følelsene som starter problemene som igjen fører til diagnosen.
  Avanserte spørreteknikker er utviklet av Mats Uldal, og han og hans terapeuter mener at dette har ført til en ytterligere forbedring av metoden. Spørreteknikkene er i stor grad basert på NLP (Nevrolingvistisk Programmering). Ved å bruke disse kan man komme mange nivåer dypere for å nå den/de fundamentale, utløsende faktoren(e) for det nåværende problemet.
  I San Diego i mai 2010 uttalte ekteparet Joanne og Roger Callahan at de utvikler TFT med diagnostisering, mens Mats Uldal utvikler og effektiviserer det man kaller TFT algoritmebehandling.


  Tankefeltterapeut er ingen beskyttet tittel, og hvem som helst kan i praksis kalle seg tankefeltterapeut.

  Kun noen utvalgte terapeuter har rett til å kalle seg MU terapeuter. De arbeider direkte under Mats Uldal og er underlagt krav om kontinuerlig kvalitetssikring som TFT terapeut. Du kan finne alle MU terapeuter på www.matsuldal.com

  Mats Uldal International School of TFT (MUIS) er godkjent av NLH (Norges Landsforbund av Homøopraktikere), som igjen er blitt utøverorganisasjon til Registerordningen av Helsedirektoratet. Via MUIS og NLH kan terapeuter bli helserelatert personell med beskyttet tittel ”Reg. Tankefeltterapeut MNLH”. Forutsetningen er at man gjennomfører et 50-timers kurs med VEKS-fag. Dette gir også rett til mva-fritak.

  Hits :  242
 • Hvordan kan dere forsvare at utdanningen bare er på 8 dager?

  Full utdanning går over ca 2 år. Grunnutdanningen er på ½ år. Denne er fordelt på teoretisk og praktisk opplæring, og på praktisk trening i betydelig omfang. Teoridelen er delt på 3 samlinger med til sammen 6 skoledager samt egenstudier. Veiledet praktisk opplæring/trening skjer under hele grunnutdanningen med bl.a. 2 obligatoriske praksisdager. Det kreves dessuten bestått teoretisk og praktisk prøve for å bli sertifisert. Studentene skal ha mer enn 60 behandlingstilfeller når de har gjennomført grunnutdanningen. Etter fullført og godkjent grunnutdanning kan tankefeltterapeuten velge å ta videreutdanning. Dette er fordypning innenfor ulike emneområder i TFT.

  Hits :  288
 • Hvor kan jeg utdanne meg?

  Vi har oppstart av grunnutdannelsen flere steder i landet, se www.muis.no.

  Hits :  410
 • Har dere overnatting?

  Vi henviser til overnattingssteder i Lillestrøm, Oslo og omegn.

  Hits :  227
 • Hva må jeg ta med til utdanningsmodulene?

  Godt humør, penn og papir! Resten får du av oss.

  Hits :  229