s5 logo

javascript:;

FAQs

 

Her har vi samlet et knippe spørsmål og svar som kanskje også dekker ditt behov for informasjon.

Hvis du ikke har funnet svar på ditt spørsmål kan du ta kontakt med oss på tlf. (+47) 922 04 515 for generell informasjon..

faq-icon

 

Kategorier

Hva er Tankefeltteknikker

 • Hva er tankefeltteknikker/tankefeltterapi?


  tankefeltterapi ble utviklet av Roger Callahan i 1980-årene i USA. Mats Uldal har utviklet en egen retning av tankefeltterapi (TFT) som kalles Mats Uldal Tankefeltteknikker. Internasjonalt kalles nå retningen ”Simplified TFT with AQT (Advanced Questioning Techniques)”. Mats Uldal Tankefeltteknikker baseres hovedsakelig på forenklet bruk av algoritmer og langt mer bruk av avanserte spørreteknikker. Dette er mer effektivt for å kunne avdekke fundamentale følelsesmessige årsaker til det aktuelle problemet.
  Tankefeltteknikker er en terapiform som kombinerer vestlig, kognitiv tankegang og Østens kunnskap om kroppens energibaner (meridianer). I akupunktur“punkterer” man punktene med nåler, i akupressur presser man mot de samme punktene med vedvarende trykk, mens man i TFT bruker lett fingerbanking. Den fysiske stimuleringen er altså en variant av akupressur. Det antas at alle hendelser i livet som fører tilspenningstilstander, kan være opphav til følelsesmessige problemer. For å behandle disse, som for eksempel angst, uro, sorg, traumer og smerter som for eksempel hodepine, må man i følge denne metoden avdekke og aktivere den problematiske følelsen, for deretter å stimulere bestemte punkter i bestemte rekkefølger. Selve behandlingen er altså stimuleringen av energisystemet mens en uønsket følelse er aktiv. Dette ser ut til, ifølge pasientene, å føre til at den uønskede følelsen dempes i intensitet eller fjernes. Stimuleringen av energipunktene antas å sette i gang et indre reparasjonssystem for uønskede følelser. Disse følelsene kan være irrasjonelle i seg selv (eks. fobier) eller irrasjonelle i sin intensitet (eks. sterk angst flere tiår etter en traumatisk hendelse).
  TFT er også en selvhjelpsmetode når problematiske følelser oppstår. TFT er til hjelp mot de ubehagelige følelsene som livet gir, ikke en vaksine mot livet.

  Hits :  92
 • Hvordan virker TFT?


  Teorigrunnlaget bak tankefeltterapi er sammensatt av elementer hentet fra flere ulike behandlingsmetoder.Grunnleggende kan man si at teorien tar utgangspunkt i en antakelse om at det oppstår et usynlig felt (eks elektromagnetisk felt) i og utenfor hjernen når man tenker, og dette feltet inneholder all informasjon om det vi tenker på. Informasjonen bestemmer hvilke sanseinntrykk som blir aktivert når vi tenker på noe (bilder, hørselsinntrykk, følelser etc.).

  Tankefeltet kan inneholde informasjon/forstyrrelser som kan føre til følelsesmessige problemer som depresjon, sorg, angst eller fobier. Man tror at bølgene som oppstår når vi tenker er bærerne av denne informasjonen. Vi mener med andre ord at informasjon om årsaken til negative følelser ikke ligger lagret i den fysiske hjernen, men i tankefeltet.

  Selve behandlingen er altså stimuleringen av energisystemet mens en uønsket følelse er aktiv. Dette ser ut til, ifølge klientene selv, å føre til at den uønskede følelsen dempes i intensitet eller fjernes. Stimuleringen av energipunktene antas å sette i gang et indre reparasjonssystem for uønskede følelser. Disse følelsene kan være irrasjonelle i seg selv (eks. fobier) eller irrasjonelle i sin intensitet (eks. sterk angst flere tiår etter en traumatisk hendelse).

  Hits :  130
 • Kan TFT virke hvis man ikke tror på det?

  Ja, all erfaring viser at TFT kan virke selv om den enkelte klient ikke tror på det eller er skeptisk. De aller fleste er skeptisk til at noe så enkelt skal kunne løse det de opplever som alvorlige problemer på så kort tid

  Hits :  108
 • Kan TFT virke hvis man går på sterke medikamenter?

  Vi skiller mellom medisiner og medikamenter. Medisiner brukes ved påvist sykdom eller skade. Medikamenter brukes mot tilstander hvor det ikke finnes noen biologiske markører som kan påvise noen sykdom. Dette gjelder i stor grad psykiatriske lidelser.
  Noen av klientene som søker hjelp med TFT går på ulike former for medisiner og/eller medikamenter. Vi har aldri mottatt tilbakemeldinger som skulle tilsi at det er farlig eller uheldig å behandle klienter som er medisinerte/medikamenterte. I de fleste tilfeller ser det ut til at TFT kan brukes også i slike tilfeller. Noen ganger kan det likevel være vanskeligere å få effekt av TFT når klientene er tungt medikamentert. Det er 2 hovedårsaker til dette. Den ene er at medikamenteringen kan gjøre det vanskeligere for klienten å få tak i/kjenne de følelsene som bør behandles. Det er da viktig å vite at en kan behandle følelser selv med lav intensitet. Den andre hovedårsaken er at medikamenteringen kan være en så stor belastning for kroppens energisystem at TFT sin bruk av meridianpunktene ikke får normal virkning. Det ser ut til at medikamenter kan gjøre kroppen psykologisk reversert (en midlertidig blokkering). En del klienter kan få hjelp med spesielle tankefeltteknikker her.

  Vi anbefaler aldri klienten å slutte med medisiner. Vi ber alltid klienter som selv uttrykker ønske om å slutte med medisin eller medikament, om å ta kontakt med legen sin. Legen gir råd om prosedyrer for å slutte med medisinen/medikamentet - og medisinsk oppfølging om nødvendig.

  Hits :  97
 • Kan man bruke TFT på dyr?

  Alle dyr med ryggvirvel har det samme meridiansystemet som oss mennesker. Behandling av dyr blir dermed lik behandlingen av små barn, og du behandler når følelsen er der.

  TFT brukes ofte på både små og store barn. Vi har presisert at fokus på problemet er avgjørende for at TFT skal ha best muligeffekt. Man kan ikke be små barn om å sette seg inn i et problem på samme måte som en kan gjøre ved behandling av voksne. Derfor vil behandling av små barn best kunne utføres når problemet er til stede. Man banker når barnet gråter, skriker eller på annen måte antas å gi uttrykk for ubehag. Husk å banke forsiktig. Gi barnets nærmeste foresatte opplæring i de enkleste teknikkene, slik at du også her kan veilede over telefon ved behov.

  Hits :  69
 • Virker TFT mot fantomsmerter, altså smerter i en kroppsdel som ikke er der lenger?

  De klientene vi har hatt med fantomsmerter, har fortalt at TFT er effektivt for dem. Det virker for oss logisk, da det er mer sannsynlig at man kan bli kvitt smerter i et ben som ikke finnes, enn at man ikke kan det… Det burde i første omgang aldri være smerter i et ben som ikke finnes! Smertene er dermed mer sannsynlig et energiuttrykk enn en nerveskade.

  Hits :  47
 • Hvis TFT er så fantastisk som dere hevder, hvorfor er det da ikke mer kjent?

  Nettopp derfor! I alle århundrer har det vært likedan. Jo mer annerledes og revolusjonerende en ny metode er, jo lenger tid tar det å bli akseptert av den rådende ekspertisen. Historien om Gallileo Gallilei er et typisk eksempel. Hans samtidige vitenskapskolleger nektet å se inn i teleskopet han oppfant, de var så sikre på at det han hevdet ikke var mulig.I 1663 ble han stilt for inkvisisjonens domstol og dømt til livsvarig husarrest for å ha publisert sine vitenskaplige funn. Dommen ble opphevet av den katolske kirken i år 2000

  Hits :  81
 • Dette virker mirakuløst. Mirakler skjer vel ikke i virkeligheten?

  Når et sår leger seg er det et “mirakel” - når et brukket ben blir leget er det et “mirakel” -
  elektrisiteten var et “mirakel” - lyspæren var et “mirakel” - telefonen var et “mirakel” - flyet
  var et “mirakel” - datamaskinen var et “mirakel” - måneferden var et “mirakel”.
  Mye kan virke som et “mirakel” inntil mange nok forstår at det er mulig.

  Hits :  75
 • Er en eventuell virkning varig?

  Hvis du med varig mener livsvarig, kan vi ikke svare på dette før klientene er døde. Denne terapiformen er bare litt over 30 år gammel, så vi har ”kun” opp til 30 års varighet dokumentert. Ingen terapeuter, leger eller psykologer kan noen gangsvare sikkert på om behandlingsresultat er (livs)varig.

  Vår erfaring er, at dersom de grunnleggende årsakene til problemet er løst, kommer problemet meget sjelden tilbake. Dessuten er det slik at dersom problemet skulle komme tilbake, vet
  man at det sannsynligvis raskt kan fjernes igjen. TFT er til hjelp mot de ubehagelige følelsene som livet gir, ikke en vaksine mot livet.

  Hits :  89
 • Virker TFT på fysiske smerter?

  Smerter er aldri fysiske i seg selv, men de kan komme fra noe fysisk. En smerte kan ikke måles, sees eller tas på, derfor sier vi at smerter er en følelse. Opprinnelig ble TFT sett på som en behandlingsmetode som bare kunne brukes til å lindre psykiske lidelser/problemer. Gjennom utviklingen fra tankefeltterapi til tankefeltteknikker har Mats Uldal og hans elever i Norge utvidet bruken av TFT til også gjelde smerte- og spenningstilstander.

  Ikke sjelden har klienter fått beskjed om at de har betennelse/prolaps/isjias og at dette skaper smertene. Spenninger, og ikke diagnosen, ser ut til å være årsaken til smerten i slike tilfeller. Følgende konsekvensrekke vil kunne forklare hvorfor;
  Dersom det er sterke spenninger et sted i kroppen, vil blodgjennomstrømmingen være redusert Det gir mindre oksygen til dette området Dette fører igjen til at det dannes melkesyre og andre avfallstoffer Som igjen skaper smerter. Omvendt; Når spenningen avtar eller forsvinner blir blod med oksygen igjen tilført Melkesyren og avfallsstoffene blir transportert bortSmertene reduseres eller blir helt borte.

  Ved for eksempel tennisarm ser vi ved målinger med termografi at det såkalte betennelsesområdet ofte er blått (kaldt) og ikke rødt (varmt) som man skulle tro. Det tyder på at smerten kommer som en reaksjon på en krampetilstand og ikke en betennelse. Krampetilstanden hindrer blodgjennom-strømningen til området.

  Vår erfaring er at kroppen ikke vil fjerne smerter som skyldes en fysisk skade, men den kan dempe smerten midlertidig, slik som et smertestillende medikament gjør. Operative inngrep mot smerter kan være et alvorlig traume for kroppen, og vi oppfordrer derfor alle å prøve TFT først.

  Hits :  93
 • Har TFT bivirkninger?

  Det eksisterer ingen kjente rapporter om at mennesker som behandles med TFT får forverrede problemer etter fullført behandling. Som med andre psykoterapier, kan man oppleve å få en midlertidig økning i følelsesmessig intensitet ved bearbeiding av traumer, sorg og angst under behandlingsperioden.
  Det er ikke uvanlig at klienten føler seg trøtt i etterkant av en behandling. Det hender ogsåat det kan komme hodepine eller andre kroppslige reaksjoner en dag og to i etterkant.
  Dette kan selvsagt oppleves som bivirkninger. Erfaringen vår viser imidlertid at dette skjer i
  de tilfeller TFT-behandlingen har vært virksom og at symptomene kommer fordi forbedringer
  er i ferd med å skje i kroppen. Slike symptomer vil være forbigående.

  En annen situasjon som kan oppstå etter TFT-behandling, er at følelser/tanker som ikke har
  vært framme i bevisstheten på lenge, dukker opp igjen. Dette kalles “korkprinsippet”. Når
  en vond følelse blir borte, erstattes den noen ganger av andre som måtte ligge på lur;
  Følelser ser ut til å ligge “lagvis” som om de var korker presset ned i vann. Den øverste er
  den som er i vår bevissthet. Når vi minsker eller fjerner den, vil neste følelse presses opp til
  overflaten. De nye følelsene som har dukket opp kan behandles avklienten selv, eller på den neste timen hos terapeuten.

  Hits :  124
 • Er jeg garantert at TFT virker på meg?

  For å kunne garantere et godt resultat måtte vi ha hatt 100 % suksess. Ingen terapiform har 100 % suksess. Dette gjelder for oss som jobber med TFT og alle andre seriøse aktører som f.eks. psykologer, psykiatere, akupunktører, soneterapeuter, massører, fysioterapeuter.

  Det skjer at klienter får hjelp for plager/lidelser selv om problemet i utgangspunktet ligger utenfor TFT sine vanlige suksessområder. Vi kan sammen med klienten vurdere om det er sannsynlig å tenke at problemet er av følelsesmessig art eller om det kan påvirke klienten på en måte som antas å skape følelsesmessige ubehag. Selv om vi da kanskje ikke behandler den konkrete plagen/lidelsen de egentlig kom for, kan klienten likevel oppleve at de får hjelp. En del klienter opplever at TFT har hjulpet fordi det har blitt lettere å leve med det problemet de har. Noen opplever på denne måten å få hjelp til andre forhold i livet som har vært vanskelig. Mange ganger overskygger problemer hverandre helt til vi går inn og prøver å rydde opp. Når dette skjer, oppleves også TFT-behandlingen som positiv.

  Hvis du ikke vil fortsette etter første time, uansett grunn, avslutter du pakken og betaler kun for den tiden som er brukt.

  Hits :  135