s5 logo

javascript:;

Nyhetsarkiv

Under den årlige Energipsykologi konferansen i USA, deltok Bitta Wiese og Mats Uldal som foredragsholdere.

Det viste seg at det internasjonale miljøet innen energipsykolgi verdsetter innsatsen som gjøres her i Norge. Mats og Bitta fikk demonstrert våre spesielt utviklede spørreteknikker, noe mange fattet stor interesse for, der i blant Joanne og Roger Callahan. Vi fikk offisiell bekreftelse på Simplified TFT with AQT som en egen retning innen TFT og Energipsykologi (EP) m.m.

Vi (Bitta Wiese og Mats Uldal) deltok på ACEPs (Association for Comprehensive Energy Psychology) årlige Energipsykologikonferanse i USA den 2-6. juni 2011. Konferansen var i år lagt til Reston, Virginia, like ved Washington DC.

ACEP er en internasjonal nonprofit organisasjon med ca 900 medlemmer som alle arbeider for å utvikle og integrere energipsykologi (EP) i behandling av mennesker med mentale utfordringer. Det går nå mot en sammenslåing av ACEP og ATFT (Association for Thought Field Therapy), noe vi stiller oss 100 % bak. Disse to vil sammen kunne bli mye sterkere i utvikling og spredning av EP og dermed også TFT. Mange av oss er i dag medlemmer begge steder.

Temaet var Portals to a Transformed World: Integrating Ancient Wisdom with Modern Practice. Det var rundt 500 deltakere på den internasjonale konferansen, men bare oss to fra Skandinavia.

ACEP hadde invitert profilerte keynote speakers som bl.a. Lynne MacTaggart (mest kjent for bøkene The Field og The Intention Experiment), Bessel van der Kolk (traumeekspert) og Candace Pert (bøkene Molecules of (E)motion og Everything you Need to Know to Feel Go(o)d). Det var rundt 20 små og store foredrag/workshops å velge mellom hver dag.

Vi to holdt et foredrag på nesten to timer hvor vi presenterte Simplified TFT with AQT, med Joanne og Roger Callahan på første benk. Fokus var hovedsakelig på spørreteknikkene. Vi var litt spent på om vår forenkling av algoritmebiten skulle oppfattes som å ”banne i kjerka” av grunnleggeren selv, men Roger Callahan uttalte senere på kvelden at han ble meget inspirert av det vi presenterte.  Joanne ville ta i bruk spørreteknikkene med en gang. og da spesielt innen ATFT og traumebehandling, hvor de hovedsakelig bruker algoritmebehandling framfor Dx og VT.

Oppsummering / resultat av deltakelsen:

· Vi fikk offisiell bekreftelse på Simplified TFT with AQT som en egen retning innen TFT og Energipsykologi (EP)

· Vi fikk vite at Joanne Callahan på vegne av ATFT Foundation ønsker å samarbeide med Mats Uldal Humanitære Stiftelse både i USA og i England

· Vi fikk god kontakt med Lynne McTaggart. Vi hjelper henne med å få oversatt bøkene sine til norsk. Hun ønsker seg VMS.

· Vi fikk god kontakt med ledere i ACEP, og har etablert forståelse for vårt arbeid i Norge. De vet at Roger og Joanne er svært fornøyd med vårt arbeid med å utvikle algoritmedelen av TFT.

· Vi fikk nye kontakter innen forskning

· Vi fikk interessante kontakter i Canada og England. Særlig i England er de interessert i metodene våre.

· Vi fikk mye nyttig informasjon fra andre foredragsholdere.

Vi snakket for øvrig med følgende kjente personligheter:

Tapas Fleming (TAT), John Diepold  (TAB, HAT), Greg Warburton (EFT i sport), Caroline Sakai, Suzanne Connolly & Paul Oas (ATFT/Rwanda-studien), Robert Pasahow (EFT-TFT-Energi medisin. Han legger intervju av oss på nettet sammen med andre ledende personer innen EP) .

Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål om konferansen

Med ønske om en fin fin TFT-sommer,

Bitta og Mats