s5 logo

javascript:;

Nyhetsarkiv

Mats Uldal har gjort innspillinger med TV8 Lokal TV på Romerike.

 

Her kan du se lengre sesjoner med flere behandlinger, så du får et virkelig godt inntrykk av hva det vil si å få behandling med TFT.

Se mer ved å klikke på linken her:

 

http://tv-8.no/romerike/tag.php?t=mats-uldal