s5 logo

javascript:;

FAQs

 

Her har vi samlet et knippe spørsmål og svar som kanskje også dekker ditt behov for informasjon.

Hvis du ikke har funnet svar på ditt spørsmål kan du ta kontakt med oss på tlf. (+47) 922 04 515 for generell informasjon..

faq-icon

 

Kategorier

Behandling

 • Hvordan fungerer behandlingen i praksis?

  Et behandlingsopplegg med TFT starter med hovedvekt på kartleggingog presentasjon/opplæring av de enkleste teknikkene som hjelp til selvhjelp mellom behandlingstimene.

  Selve behandlingen starter allerede første gang. Man avdekker og aktiviserer den uønskede følelsen, for deretter å stimulere visse akupunkter på kroppen med lett fingerbanking.

  Hits :  58
 • Når kan man bruke TFT?

  Man kan bruke TFT på et hvilket som helst tidspunkt når en følelse er unødvendig sterk. Dette gjelder enten følelsen plutselig kommer eller du bevisst tenker på noe som skaper ubehag. Man kan også bruke teknikkene for å sikre en generelt god mental tilstand

  Hits :  100
 • Kan jeg gjøre dette selv?

  Vi anbefaler sterkt at man lærer seg de enkleste teknikkene og tar dem i bruk. Teknikkene kan enten læres ved at man går til behandling hos en tankefeltterapeut, eller at man tar utdannelsen. Tar man utdannelsen, kan man velge å bli terapeut, men man kan også benytte teknikkene som et supplement i den jobben man har. Man settes også i stand til å hjelpe seg selv og sine nærmeste, hvis man ikke ønsker å bruke kunnskapen yrkesmessig.

  Hits :  88
 • Hvor lenge bør det gå mellom hver behandling?

  Dette er individuelt, alt avhenger av alvorlighetsgraden og hvor stor effekt du får etter den enkelte time. I enkelte tilfeller kan det være at vi velger å behandle daglig i en periode, i de fleste tilfeller kan det gå 1-2 uker mellom hver behandling. Ved lese- og skrivevansker, kan det gå måneder mellom behandlingene. Dette på grunn av nødvendigheten av å bruke teknikkene hver gang man leser/skriver.

  Hits :  94
 • Kan jeg ta andre typer behandlinger samtidig?

  Ja, det spiller som oftest ingen rolle for effekten av TFT om du går til andre typer behandlinger samtidig, kanskje med unntak av sterk medikamentering. Hvis du derimot gjerne selv vil vite hva som virker og mot hva, kan det være greit å ta en behandlingsform av gangen. Vi sier ofte at TFT er ”the missing link” i forhold til all positiv tenkning, coaching og andre kognitive (tankestyrte) teknikker, som for eksempel NLP (Nevrolingvistisk Programmering). Det betyr at alle disse vil bli enda mer effektive dersom man først bruker TFT for å fjerne irrasjonelle følelser som kan hindre effekten av disse nevnte metodene.

  Hits :  65
 • Gjør bankingen vondt?

  Vår intensjon er at det aldri skal gjøre vondt, og dersom du skulle føle det ubehagelig, er det bare å spørre terapeuten om å banke mer slik du ønsker. Du kan også velge å banke selv. Det er ikke styrken i bankingen som avgjør resultatet. De fleste opplever behandlingen som smertefri, selv om det under selve behandlingen kan komme sterke følelser (sorg, redsel, sinne osv). Dette kan selvsagt oppleves som vondt og i noen tilfeller skremmende, men det går normalt fort bort under behandlingen.

  Hits :  51
 • Må man kle av seg under behandling?

  Nei, man sitter eller ligger fullt påkledd. Det er allikevel er fordel at man lett kommer til punktene, slik at tykke plagg som boblejakker, hansker, skjerf el.l fjernes.

  Hits :  57
 • Hvilke diagnoser behandler dere?

  Vi behandler aldri spesifikke diagnoser eller sykdommer som klientene måtte ha.Vi forsøker imidlertid å løse så mange som mulig av de følelsesmessige ubehag og problemer som er knyttet til diagnosen eller sykdommen. Vi forsøker å hjelpe klientene med å løse alle typer spennings- og smertetilstander, knyttet til fortid, nåtid og framtid.

  Vi har erfaring som viser at det er sannsynlig å anta at klientenes eget reparasjonssystem for følelser
  ofte blir i bedre stand til å gjøre noe med selve sykdommen/tilstanden når man løser de
  følelsesmessige problemene som kanskje har ført til diagnosen. Hvor ofte dette skjer, ser ut til å være individuelt og dessuten avhengig av hvilken type sykdom/lidelse det gjelder. Vi anbefaler å prøve TFT på det meste, og ha tillit til at reparasjonssystemet da aktiveres i sterkere grad enn det ville gjort uten TFT.

  Hits :  74
 • Hvor lenge varer en behandling?

  Første og andre behandling varer gjerne i 1 ½ time. De påfølgende behandlingene er oftest på 1 time. Dette kan variere underveis, både i forhold til intensivbehandlinger som kan gå over lengre tid, og i forhold til for eksempel barn som kan bli slitne etter kortere tid.

  Hits :  64
 • Er det noe jeg skal forberede meg på før jeg kommer?

  Når du kommer til en behandlingstime med TFT, kan du spare tid hvis du har med skriftlig kortversjon av problemet ditt med følgende informasjon:

  •Hvordan og når problemet oppsto (hvis kjent)?
  •Hvor alvorlig oppfatter du det?
  •Hvordan begrenser dette deg?
  •Hva slags behandling har du prøvd tidligere?
  •Behandlingens varighet?
  •Hvilket utbytte synes du de tidligere behandlingsformene ga deg?
  •Forhold, steder, omgivelser og avstander som skaper problemer?
  •Medikamenter du har tatt og tar mot problemene dine?
  •Hvor mye og hvor ofte?

  Hits :  65
 • Kan jeg gå rett på jobb etter behandling?

  Normalt er det ikke noe problem, men noen kan føle seg slitne, trøtte eller tom for energi rett etter behandling. Andre kan føle mer energi enn vanlig, mer glede og få et sprudlende humør rett etter behandling.

  Hits :  53
 • Kan jeg ha med meg noen under behandlingen?

  Hvis det er greit for deg, er det greit for oss.

  Hits :  53
 • Kan jeg være til stede under behandling av barnet mitt?

  Hvis det er greit for barnet, er det greit for oss.

  Hits :  45
 • Er det noe jeg skal la være å spise eller drikke før behandling?

  Nei. Drikk og spis som vanlig.

  Hits :  57
 • Kan man behandle gravide med TFT?

  Ja, TFT er kanskje spesielt godt egnet for gravide. Siden følelser påvirker barnet i svangerskapsperioden, er det bra for barnet at mor får det så bra som mulig.

  Hits :  51
 • Kan jeg banke feil?

  Det er ikke noe som er ”feil” i TFT, bare mer eller mindre effektivt. Det verste som kan skje hvis du banker ”feil”, er at ingenting skjer. Kroppen er ikke konstruert for å kunne skade seg selv, den søker kontinuerlig balanse i alle systemer.

  Hits :  86
 • Hva om det ikke virker på meg?


  For å kunne garantere et godt resultat måtte vi ha hatt 100 % suksess. Ingen terapiform har
  100 % suksess. Dette gjelder for oss som jobber med Mats Uldal Tankefeltteknikker og alle andre seriøse aktører somf.eks. psykologer, psykiatere, akupunktører, soneterapeuter, massører, homøopater, fysioterapeuter etc.

  Det er større sannsynlighet for at årsaken til at det ikke virker ligger hos terapeuten, enn hos deg og din kropp. Dette begrunner vi med at terapeutene enten ikke har funnet alle aspekter ved de fundamentale årsakene, eller at vi fortsatt ikke vet nok om hvordan kroppen kan helbrede seg selv.

  En annen grunn til at TFT kanskje ikke virker på deg, kan være at du er utsatt for toksiner (stoffer du ikke tåler). Toksiner kan ha en innvirkning, men det ser ut til at kroppen automatisk nøytraliserer toksiske reaksjoner når man finner og reparerer den fundamentale årsaken til for eksempel et traume med tankefeltteknikker.

  Du kan også prøve en annen TFT-terapeut som kanskje har mer erfaring med ditt problem, eller du kan velge å prøve en annen behandlingsform. Et eller annet sted finnes sikkert løsningen akkurat for deg.

  Hits :  85