s5 logo

javascript:;

Artikler

Høstkonferanse 2012

Vi inviterer til høstkonferanse for alle som har tatt – eller tar –utdannelsen hos Mats Uldal International School of TFT.

Sted: MUIS hovedkontor, Strømsveien 62, Strømmen. Datoer:  Fredag og lørdag 7. og 8. september 2012. Pris for to dager: kr 990 inkl kaffe, te og enkel lunsj. Felles middag på fredag kveld: kr 300. Påmelding: snarest, men senest 6. august. Påmelding og betaling her

OBS: Det er begrenset antall plasser, så vær tidlig ute med påmeldingen.Program høstkonferanse 2012 - Mats Uldal International School of TFT

Program:

Fredag 7. september

1030-1100    Registrering, kaffe/te

1100-1115    Velkommen v/Mats Uldal og Bitta Wiese
1115-1215    Året til nå v/Mats Uldal
1215-1230    Pause
1230-1400    Mats Uldal Humanitære Stiftelse (MUHS) til Uganda i juni v/Bitta Wiese

Bitta forteller og viser bilder/film fra en TFT-studie i Uganda i juni 2012. I løpet av tre hektiske uker i Kasese, som ligger på grensen mot Kongo, har Mats og Bitta, sammen med fire fra ATFT     Foundation i USA og England, behandlet ca 250 krigstraumatiserte mennesker i området. I tillegg har de lært opp lokale behandlere til å assistere under studien og fortsette arbeidet med traumatiserte etter at teamet er reist. Dette er den siste i serien av tre studier, og vil føre til at TFT møter kriteriene for å være en evidensbasert behandlingsmetode for PTSD.

1400-1500    Lunsj
1500-1630    Hvordan integrere NLP-teknikker i TFT v/Merete Olsen

Merete forteller hvordan du bevisst kan skape den ultimate tillit mellom terapeut og klient. Lær også om representasjonssystemer og få tips til hvordan vi kan forankre gode opplevelser/følelser i kroppen.

1630-1645    Pause
1645-1800    Vi deler TFT-erfaringer. Spørsmål og diskusjoner.

1830        Felles middag for den som ønsker (bestilles ved påmelding).

Lørdag 8. september


1000-1130    Hvordan markedsføre oss selv og TFT v/Mats Uldal
1130-1145    Pause
1145-1245    Innsalg av TFT mot næringslivet, erfaringer fra prosjekt v/Egil Jahr-Andresen

TFT i bedrifter. Erfaringer fra bedriftssatsing fra april 2012.  
Hvordan presenterer vi oss og hva er det viktigste budskapet mot bedrifter?  
Egil viser hvordan gjennomføring av telefonbookinger og selve møte/foredraget ute hos bedriftene blir gjennomført. Hva er erfaringene så langt?


1245-1345    Lunsj
1345-1515    Terapeuten som både medmenneske og profesjonell – hvordan våre holdninger påvirker terapeutrollen v/Kjell Aasmundrud

Alle sender ut energier til de menneskene vi omgås basert på holdninger, verdier, overbevisninger, personlighet og etikk. Disse energiene danner på en måte en pyramide av energier hvor som oftest én grunnenergi preger de andre. På hvilken måte kan vi sende ut energier til klientene våre som maksimalt understøtter den hjelpen vi ønsker å gi dem basert på tankefeltteknikker?

1515-1530    Pause
1530-1630    forts. Kjell Aasmundrud
1630-1700    Avslutning v/Mats Uldal

Vi tar forbehold om endringer i programmet.